iWyidealizowana

10 tekstów – auto­rem jest iWyideali­zowa­na.

Możesz być bo­gata,piękna i wy­dawać Ci się może,ze stok­roć lep­sza od tych bied­nych i mniej urodziwych...
Błędne myśle­nie,bo i tak kiedy ro­bisz kupę to tak sa­mo śmierdzi! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 lutego 2011, 15:31

Zaz­drość sil­niej­sza jest od miłości?

Nieko­nie­cznie...,ale na pew­no może ją zabić! 

myśl
zebrała 20 fiszek • 19 listopada 2010, 12:32

cały czas płynę z nur­tem rze­ki,lecz czy jest ona właściwa? 

myśl
zebrała 26 fiszek • 13 czerwca 2010, 21:08

Cza­sem trud­no traf­nie ok­reślić swój stan emocjonalny...
Zaurocze­nie od miłości odróżnić...,a po­mimo te­go wszys­cy ocze­kuje­my jas­no zdek­la­rowa­nych uczuc...często na szyb­ko ...bez premyślenia... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 23 kwietnia 2010, 21:55

Ciepłe słowa ukocha­nej oso­by naj­bar­dziej rozgrzewaja. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 1 kwietnia 2010, 19:52

Teore­tycznie wiemy cze­go chce­my ...
Prak­tycznie naj­częściej jes­teśmy niezdecydowani... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 18 marca 2010, 18:47

z dwoj­ga złego lep­sze żadne... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 21 lutego 2010, 11:19

Tydzien zna swo­ja kolejność...
Jut­ro nig­dy nie przychodzi za późno..
Wszys­tko w swoim czasie... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 20 lutego 2010, 12:52

za­bilam ko­lej­ne­go czlowieka!
po­wie­działa ucie­szo­na zazdrosc...
jak to zrobilas?
jak zaw­sze po cichu!
zaz­drosc jest wszedzie i po cichu zabija! 

myśl
zebrała 10 fiszek • 19 lutego 2010, 11:01

Kiedy py­taja co u Mnie i mo­jej rodzi­ny mo­ja od­po­wiedz zaw­sze brzmi tak samo:
-Wszys­tko dob­rze,nie mogę narzekać;)
a dlaczego?
Po­nieważ pa­mietam o tym,ze wszys­tkie ukocha­ne mi oso­by sa zdro­we,ma­ja co jeśc i gdzie spac a Ja wraz z ni­mi,a wlas­nie to jest najważniejsze! 

myśl
zebrała 11 fiszek • 17 lutego 2010, 21:09
iWyidealizowana

iWyidealizowana zyje naprawde...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność